Mark och Anläggning

– Grävarbeten, dräneringar, avloppsbyte runt Örebro –

Plantering och finplanering

Privat & Företag

Grov och finplanering

Anlita oss

Mark och anläggning utföres i Örebro
Mark och Anläggning - Anlita oss i Örebro

Grävarbeten & dräneringar i Örebro

Samarbete med MA Entreprenadteknik i Örebro

Där de gör alla typer av grävarbeten och dräneringar runt Örebro

MA Entreprenadteknik utför alla typer av markarbeten, avloppsarbeten,VA, dränering, betongarbeten, anläggning, fin och grovplanering, sten- samt husgrundsarbeten. Olika typer av grävarbeten samt markprover m

Stort som smått.

Vi bidrar även med projektledning från våra tjänstemän i egna eller andra projekt. 

Viktigt för oss är att våra kunders behov sätts i centrum, att deras idéer och tankar blir till verklighet genom vårt innovativa sätt att tänka och arbeta.

Det vi vill göra för våra kunder/beställare & samarbetspartners är just att kvaliteten från ax till limpa skall vara något utöver det vanliga.

FOKUS & KVALITE

Att uppnå 100% samt  att vi lever sig in i varje enskild projekt där man situationsanpassar den bästa lösning utifrån kundens önskemål med en ärlig och öppen dialog.

Upplägg – Kalkyl/offert – Order – Projektering – Utförande – avslut/sammanställning – Arkivering

Vill vara med och se till att saker växer fram från ingenstans och blir något som man planerat i detalj långt innan projektstart, oavsett om det är nybyggnation av 35 lägenheter eller om det är en dränering runt ett 3 plans standard 70-tals familjshus på 40m, eller renovering av befintlig infrastruktur.

Med ett nytt ledningsnät och ett uppdaterat fibernät med diverse överbyggnader. Det är hela denna process som vi totalt fastnat för, och vill vara med och utveckla.

En affärsrelation ska handla om trygghet där vi ger det kunden ber om, inom uppsatta tidsramar och med hög kvalitet.

FÅ KOSTANDSFRI OFFERT

EXTRA BONUS!

PRIVAT ELLER FÖRETAG

Som en extra bonus till dig när du använder våra tjänster

Vi bjuder på ett hemstäduppdrag av din bostaden när man köper något designpaket med våra tjänster. 

Vårat team
MarkFixarna - MA Entreprenadteknik